Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING ERAWAN SCHOONHEIDS- & MASSAGESALON

 

Erawan Schoonheids- & Massagesalon vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen via info@erawanhoorn.nl.

 

Artikel 1 - Wie zijn wij?

Erawan Schoonheids- & Massagesalon is een eenmanszaak, gevestigd te (1621 KW) Hoorn aan Achterom 100. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37108198. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 - Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken jouw naam, factuuradres, bezorgadres, e-mail, eventueel telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na jouw laatste bestelling.

 

Als klant in de salon verwerken wij daarnaast jouw leeftijd, foto’s van jouw huid om voortgang te meten en verslagen van onze sessies. Met jouw toestemming kan ik voor- en na foto’s van jouw huidklachten (onherkenbaar) op social media delen.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, Kvk nummer, btw-nummer, e-mail, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer, eventuele foto en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

 

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief. Dit kun jij onderaan elke verstuurde nieuwsbrief doen.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Deze diensten maken gebruik van cookies. Je leest meer over de cookies die wij gebruiken en welke persoonsgegevens daarmee worden verwerkt in ons cookiestatement.

 

Ten behoeve van jouw persoonlijke account na een bestelling in de webshop verwerken wij een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Daarnaast verwerken wij in jouw account de gegevens die jij zelf invult om eventuele vervolgbestellingen makkelijker te maken. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert. Jij kunt dit te allen tijde doen in jouw persoonlijke omgeving.

 

Artikel 3 - Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

 

Artikel 4 - Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

  1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@erawanhoorn.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5 - Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer wij jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken, zullen wij passende beveiligingsmaatregelen treffen.

 

Artikel 6 - Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar info@erawanhoorn.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.